+855 92 92 1000
Logo

พบผลลัพธ์ 51 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน

พบผลลัพธ์ 51 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
Price Negotiable
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$2,700 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 15/05/2024 อัพเดท: 16/05/2024
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขายและให้เช่า ใน Khmuonh
For sale or rent
Price Reduced
ที่ดิน
$3,000 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 18/09/2023 อัพเดท: 17/05/2024
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$1.0/'m²' ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 07/05/2024 อัพเดท: 16/05/2024
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
ที่ดิน
$10,160 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 21/10/2023 อัพเดท: 23/10/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
Price Negotiable
ที่ดิน
$1,700 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 03/02/2021 อัพเดท: 26/12/2022
Tel: +855 92 921 000