+855 92 92 1000
Logo

พบผลลัพธ์ 161 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน

พบผลลัพธ์ 161 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
คลังสินค้า
$5,000 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 30/04/2024 อัพเดท: 03/05/2024
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ ขายและให้เช่า ใน Khmuonh
For sale or rent
คลังสินค้า
$2,300 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 21/03/2024 อัพเดท: 21/03/2024
Tel: +855 92 921 000
awardaward
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
คลังสินค้า
$2,300 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 30/01/2024 อัพเดท: 30/01/2024
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
คลังสินค้า
$4,500 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 29/09/2023 อัพเดท: 29/09/2023
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ ขายและให้เช่า ใน Khmuonh
For sale or rent
คลังสินค้า
$550 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 02/08/2023 อัพเดท: 02/08/2023
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
Price Negotiable
คลังสินค้า
$2,500 ต่อเดือน
30 , Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 24/12/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
คลังสินค้า
$3,500 ต่อเดือน
1019 Hanoi, Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 15/12/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
คลังสินค้า
$2,500 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 05/12/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
คลังสินค้า
$3,000 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 15/08/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
คลังสินค้า
$3,000 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 20/07/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
คลังสินค้า
$1,800 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 25/02/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
คลังสินค้า
$10,000 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 25/02/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
คลังสินค้า
$4,000 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 25/01/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
คลังสินค้า
$1,500 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 25/01/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
คลังสินค้า
$1,700 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 25/01/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
คลังสินค้า สำหรับ เช่า ใน Khmuonh
For rent
คลังสินค้า
$10,000 ต่อเดือน
Khmuonh, Sen Sok, พนมเปญ
จดทะเบียน : 25/01/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000