+855 92 92 1000
Logo

พบผลลัพธ์ 161 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน

พบผลลัพธ์ 161 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน
อาคารพาณิชย์ สำหรับ ขายและให้เช่า ใน Phsar Depou I
For sale or rent
อาคารพาณิชย์
$2,450,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 21/03/2024 อัพเดท: 21/03/2024
Tel: +855 92 921 000
awardaward
บ้าน สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
บ้าน
$250,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 01/07/2023 อัพเดท: 03/07/2023
Tel: +855 92 921 000
บ้าน สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
บ้าน
$860,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 01/07/2023 อัพเดท: 03/07/2023
Tel: +855 92 921 000
บ้าน สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
บ้าน
$250,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 30/06/2023 อัพเดท: 30/06/2023
Tel: +855 92 921 000
บ้าน สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
Ready to Move In
บ้าน
$30,500
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 10/01/2023 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
บ้านแฟลต สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
บ้านแฟลต
$230,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 29/09/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
วิลล่า สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
วิลล่า
$4,300,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 06/07/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
บ้าน สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
บ้าน
$899,900
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 16/06/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
บ้านแฟลต สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
บ้านแฟลต
$790,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 14/06/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
บ้านแฟลต สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
บ้านแฟลต
$330,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 28/04/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
แฟลต สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
แฟลต
$350,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 25/04/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
บ้านแฟลต สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
บ้านแฟลต
$105,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 20/04/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
แฟลต สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
แฟลต
$350,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 07/04/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
แฟลต สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
แฟลต
$250,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 28/03/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
แฟลต สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
แฟลต
$595,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 02/03/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
วิลล่า สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
วิลล่า
$1,100,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 29/03/2021 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000