+855 92 92 1000
Logo

พบผลลัพธ์ 11 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน

พบผลลัพธ์ 11 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน
ออฟฟิศ สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
ออฟฟิศ
$4,000.0/'m²'
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 21/02/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000