+855 92 92 1000
Logo

พบผลลัพธ์ 11 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน

พบผลลัพธ์ 11 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน
คลังสินค้า สำหรับ ขาย ใน Phsar Depou I
For sale
คลังสินค้า
$1,560,000
Phsar Depou I, Toul Kork, พนมเปญ
จดทะเบียน : 13/04/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward