Logo
Chreav, Siem Reap, Siem Reap
Chreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Chreav

Chreav, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$114,240$80/m²

ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ជ្រាវ/Land for Sale in Siem Reap-Chreav

*** English Text Below ****

• Choose only DABEST Properties in Siem Reap!

ទំនាក់ទំនង Dabest-Properties on WhatApp, WeChat, Line, Telegram ឬអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ info@dabest-properties.com

ពត៌មានបន្ថែម៖

• ប្លង់រឹង

• ទំហំដីសរុប(១៤២៨មែត្រការ៉េ)

• ទំហំដី(១៦ម គុណ ៩៩ម)

• ទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ជ្រាវ

...........................................................................

• Contact : Dabest-Properties on WhatApp, WeChat, Line, Telegram or mailto: info@dabest-properties.com

MORE DETAILS:

• Hard title

• Total land size (1428sqm)

• Land size (16m x 89m)

• Located in Chreav

Property Overview

Property type: Land/DevelopmentAgency: DaBest Properties Cambodia Co., LtdProperty ID: 112965
Listed: 1 year agoUpdated: 4 months ago

Amenities

Non-Flooding

Nearby Places

Nothing selected

Agency and Location Profiles

DaBest Properties Cambodia Co., Ltd

DaBest Properties Cambodia Co., Ltd

For Sale

For Sale

452 Homes
For Rent

For Rent

1646 Homes
1646

Agent

2
View Profile

Siem Reap

Buy

Buy

$598 - $350K

Rent

Rent

$355 - $2K

1659

For Sale

1659 Homes
For Rent

For Rent

2561 Homes
See Neighbourhood Highlights

Loan Calculator

30%
%
years
$1,287/month
Property Price
$114,240
Interest
$28,107
Total
$142,347

Similar Land in Siem Reap