Logo
Chreav, Siem Reap, Siem Reap
Chreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Chreav

Chreav, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$247,500$110/m²

ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ជ្រាវ/Land for Sale in Siem Reap-Chreav

**** English Text Below ****

• Choose only DABEST Properties in Siem Reap!

ទំនាក់ទំនង លេខទូរស័ព្ទ ០៨៩ ៨៩ ៩០ ៨៤ (wechat, whatsapp, Line) ឬអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ info@dabest-properties.com

ពត៌មានបន្ថែម៖

• ប្លង់រឹង

• ទំហំដី(២៥ម គុណ​​ ៩០ម)

• ទំហំផ្លូវ (១៥មែត្រ)

• ទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់​ ជ្រាវ

...........................................................................

• Contact DAKA KUN : 089899084 (wechat, whatsapp, Line) or mailto: info@dabest-properties.com

MORE DETAILS:

• Hard title

• Land size (25m x 90m)

• Road size (15 metres)

• Located in Sangkat​ Chreav

Property Overview

Property type: Land/DevelopmentAgency: DaBest Properties Cambodia Co., LtdProperty ID: 114583
Listed: 6 months agoUpdated: 4 months ago

Amenities

Non-Flooding

Nearby Places

Nothing selected

Agency and Location Profiles

DaBest Properties Cambodia Co., LtdDaBest Properties Cambodia Co., LtdDabest Properties Cambodia Co Ltd is a fully registered and licensed Real Estate Agent for professional service and advise in commercial and residential property. The agency is ...The ultimate guide to Siem ReapThe ultimate guide to Siem Reap Known affectionately as Temple Town, Siem Reap is one of the most intriguing places in Southeast Asia. Because of this, it’s no surprise that many foreign nationals choose to rel…

Loan Calculator

30%
%
years
$2,787/month
Property Price
$247,500
Interest
$60,894
Total
$308,394

Similar Land in Siem Reap