Logo
Preaek Ta Sek, Chroy Changvar, Phnom Penh
Preaek Ta Sek, Chroy Changvar, Phnom PenhPreaek Ta Sek, Chroy Changvar, Phnom PenhPreaek Ta Sek, Chroy Changvar, Phnom PenhPreaek Ta Sek, Chroy Changvar, Phnom Penh

Land for Sale in Preaek Ta Sek

Preaek Ta Sek, Chroy Changvar, Phnom Penh

For sale$2,990,000$1,300/m²

Land for sell

Land for sell

Property Overview