Logo
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$214,760$280/m²

ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប/Land for Sale in Siem Reap

**** English Text Below ****

• Choose only DABEST Properties in Siem Reap!

ទំនាក់ទំនង Dabest-Properties on WhatApp, WeChat, Line, Telegram ឬអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ info@dabest-properties.com

ពត៌មានបន្ថែម៖

• ប្លង់រឹង

• ទំហំដីសរុប(៧៦៧ម៉ែត្រការ៉េ)

• ទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់សៀមរាប

...........................................................................

• Contact : Dabest-Properties on WhatApp, WeChat, Line, Telegram or mailto: info@dabest-properties.com

MORE DETAILS:

• Hard title

• Total land size (767sqm)

• Located in Sangkat Siem Reap

Property Overview

Property type: Land/DevelopmentAgency: DaBest Properties Cambodia Co., LtdProperty ID: 114656
Listed: 1 year agoUpdated: 3 months ago

Amenities

Non-Flooding

Nearby Places

Nothing selected

Agency and Location Profiles

DaBest Properties Cambodia Co., Ltd

DaBest Properties Cambodia Co., Ltd

For Sale

For Sale

490 Homes
For Rent

For Rent

1049 Homes
1049

Agent

2
View Profile

Siem Reap

Buy

Buy

$792 - $384K

Rent

Rent

$455 - $2K

1758

For Sale

1758 Homes
For Rent

For Rent

2439 Homes
See Neighbourhood Highlights

Loan Calculator

30%
%
years
$2,419/month
Property Price
$214,760
Interest
$52,839
Total
$267,599

Similar Land in Siem Reap