Logo
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

For sale$45,000$45,000/m²
1250Land Area (m²)

Land for sale​ siem reap / Prey Kuy

ដី លក់ក្រៅក្រុងសៀមរាប​ / ព្រៃគុយ
លេខសំគាល់៖ LSO 2074
-តំលៃ៖ 45000$ (ចចារ)
-ទំហំដី:25​ x 50ម
-ផ្លូវ: 8ម
-ប្លង់រឹង
-ទីតាំងដិ៖ នៅព្រៃគុយ សង្គាត់កណ្តែក ខេត្តសៀមរាប.
ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577
+Land for sale​ siem reap / Prey Kuy
ID property: LSO 2074
- Price: 45000$ (Negotiable)
- Land size:25 x 50m
- Road size: 8 m
- Hard Tittle
- Location: In Prey Kuy Sangkat Kon daek Siem Reap Province
Please contact us for visit: +85596 6477 577, +855 92 318 343
Email: info@a1-realestate.com
www.a1-realestate.com
FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd
Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Amenities

Commercial area