Siem Reap, Siem Reap
Siem Reap, Siem ReapSiem Reap, Siem ReapSiem Reap, Siem ReapSiem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reap

Siem Reap, Siem Reap

For sale$25

Land for sale (urgent)- Angkor Thum

ដី លក់បន្ទាន់ - អញ្ចាញ

លេខសំគាល់៖ LSO ​1626

-តំលៃ៖ 25$/m2 (

-ទំហំដី:​ 130​ x 100m

-ផ្លូវ: 8m

-ប្លង់ស្រុក​

-ទីតាំងដិ៖ នៅភូមិអញ្ចាញ ស្រុក​អង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land for sale (urgent)- Angkor Thum

ID property: LSI 1626

- Price: 25$/m2

- Road size: 8m

- Soft Tittle

- Location: Sangkat Angkor thum Siem Reap Province

Please contact us for visit: ,

Email:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $350K

Rent

Rent

$415 - $1K

1818

For Sale

1818 Homes

For Rent

For Rent

2526 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
28%
%
years
$0/month
Property Price
$25
Interest
$6
Total
$31

Similar Land in Siem Reap