Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Sla Kram

Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$76,000$76,000/m²
169Land Area (m²)

Land for sale (urgent) Siem reap / Sla Kram

ដី លក់បន្ទាន់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប​/ ស្លក្រាម​

លេខសំគាល់៖ LSI 1691

-តំលៃ៖ 76000$

-ទំហំដី: 169m2

-ផ្លូវ: 10m

-ប្លង់ឃំុ

-ទីតាំងដិ៖ នៅ សង្គាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577

+Land for sale (urgent) Siem reap / Sla Kram

ID property: LSI 1691

- Price: 76000$

- Land size: 169m2

- Road size: 10m

- Strata Tittle

- Location: In Sla Kram Siem Reap Province

Please contact us for visit: +85596 6477 577, +855 92 318 343

Email: info@a1-realestate.com

www.a1-realestate.com

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Loading...
Loading...