Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
Svay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Svay Dankum

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

For sale$700

ដី លក់បន្ទាន់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប- ស្វាយដង្គំ

ដី លក់បន្ទាន់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប- ស្វាយដង្គំ

លេខសំគាល់៖ LSI 1662

-តំលៃ៖ 700$/m2 (ចចារ)

-ទំហំដី: ៤០​ គុណនឹង ៨២ ម៉ែត្រ

-ផ្លូវ: ៨ម៉ត្រ

-ប្លង់រឹង

-ទីតាំងដិ៖ នៅសង្គាត់សាលាកន្សែង ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land for sale (urgent) in siem reap -Svay Dongkom

ID property: LSI 1662

- Price: 700$/m2 (Negotiable)

- Land size:40 x 82m

- Road size: 8m

-Hard Tittle

- Location: Sangkat Svay Dongkom Siem Reap Province

Please contact us for visit: ,

Email:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$995 - $345K

Rent

Rent

$415 - $1K

1775

For Sale

1775 Homes

For Rent

For Rent

2516 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$8/month
Property Price
$700
Interest
$172
Total
$872

Similar Land in Siem Reap