Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
Svay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Svay Dankum

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

For sale$350

Land for sale in siem reap city - Svay Dangkum

+ដីសម្រាប់លក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប- ស្វាយដង្គំ

លេខសំគាល់ : LSI 1675

តម្លៃលក់ : 350$ ក្នុងមួយម៉ែត្រការេ

ទំហំដី : 3418 ម៉ែត្រការេ

ទំហំផ្លូវ : 8​ ម៉ែត្រ

ទីតាំងស្ថិតនៅ : សង្គាត់ ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប

ពត៍មានបន្ថែម ទំនាក់ទំនងតាមរយះ ,

ឬទាក់ទងមកកាន់អុីម៉ែល

Website:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

អាសយ័ដ្ធានការិយាល័យ : ផ្សារថៃហួត ភូមិមណ្ឌល១ សង្គាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប

+ Land for sale in siem reap city - Svay Dangkum

Property ID : LSI 1675

Price for sale : 350$/m2

Land size : 3418 m2

Road size : 8 m

Located : In Sangkat Svay dangkum Siem reap city

Please contact us:

Phone: /

Email:

Website:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $344K

Rent

Rent

$415 - $1K

1799

For Sale

1799 Homes

For Rent

For Rent

2577 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$4/month
Property Price
$350
Interest
$86
Total
$436

Similar Land in Siem Reap