កំណត់ទីតាំង

រកឃើញលទ្ធផល 121
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
Borey Icon Kampot Shophouse B C-1.jpg at បុរី Icon កំពត: ផ្ទះអាវជីវកម្មប្រភេទ B1
បុរី Icon កំពត: ផ្ទះអាវជីវកម្មប្រភេទ B1
$123,888
សួរអំពីតម្លៃ
Borey Icon Kampot Shophouse B C-1.jpg at បុរី Icon កំពត: ផ្ទះអាវជីវកម្មប្រភេទ B1-C
បុរី Icon កំពត: ផ្ទះអាវជីវកម្មប្រភេទ B1-C
$142,888
សួរអំពីតម្លៃ
Borey Icon Kampot Shophouse B C-1.jpg at បុរី Icon កំពត: ផ្ទះអាវជីវកម្មប្រភេទ B2-C
បុរី Icon កំពត: ផ្ទះអាវជីវកម្មប្រភេទ B2-C
$147,888
សួរអំពីតម្លៃ
បុរី វី អាយ ភី
តម្លៃលក់ចាប់ពី
$388,880
តម្លៃជួលចាប់ពី
សួរអំពីតម្លៃ
ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ជជែក
v1 (2).png at Link House E0 E1 - Zone B
Link House E0 E1 - Zone B
$50,980
សួរអំពីតម្លៃ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ លក់ នៅ ដង្កោរ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ លក់ នៅ ដង្កោរ
$388,880
សួរអំពីតម្លៃ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ លក់ នៅ ដង្កោរ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ លក់ នៅ ដង្កោរ
$438,880
សួរអំពីតម្លៃ

តើ borey ក្នុងកម្ពុជា មានតម្លៃប៉ុន្មាន?
ចំពោះបុរី សម្រាប់ លក់ មាន ក្នុងកម្ពុជា, បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានអចលនទ្រព្យចំនួន 121 ជាមួយនឹងតម្លៃចាប់ពី $68,730ដុល្លារ ទៅដល់ $270,620ដុល្លារ, ហើយអចលនទ្រព្យតម្លៃមធ្យមគឺ $142,098ដុល្លារ.

ជាមធ្យមអចលនទ្រព្យទាំងអស់នោះមានបន្ទប់គេងចាប់ពី2 ទៅដល់ 5, ជាមួយនឹងបន្ទប់គេង 4 ដែលមាន ការពេញនិយមច្រើនជាងគេក្នុង ក្នុងកម្ពុជា. ជាមធ្យមអចលនទ្រព្យទាំងអស់នេះមានបន្ទប់ទឹកពី 3 ទៅដល់ 6 ជាមួយនឹងមធ្យមនៃ1 ចំណតរថយន្តក្នុងមួយអចនលទ្រព្យៗ.

យោងតាមទិន្នន័យរបស់យើង ភាគច្រើននៃអលនលទ្រព្យទាំងអស់នេះបែរមុខទៅទិសខាងជើង មួយចំនួនទៀតបែរមុខទៅទិសខាង ត្បូង និងទិសខាង កើត.

បុរី ក្នុងកម្ពុជា មានទំហំប្រហែល 81ម៉ែត្រការ៉េ ដែលតូចបំផុតគឺ 56 ម៉ែត្រការ៉េ និង ធំបំផុត 174 ម៉ែត្រការ៉េ.

អចលនទ្រព្យចុងក្រោយ 1 ថ្ងៃ, 7 ម៉ោង មុន. ភ្នាក់ងារពីរបីផ្សេងគ្នាកំពុងលក់អចលនទ្រព្យទាំងនេះ, មាន បុរីប៉េងហួត នឹង 5LH Lorn City Development Co. Ltd..