+855 92 92 1000

អាគារសម្រាប់ជួល ក្នុង ស្លក្រាម

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

ជួលក្នុងមួយខែ$6,500

Commercial space available for rent ID: CMFR-157 $6500/m

It is on Charles De Gaulle road Sla Kram  siem reap. There are three stories with

two buildings with deference option of the business in it. It is devise to two building

Front building size: 465.75sqm2 by each floor

Total of front building size: 1397.25 sqm

Shape 11.5m x 40.5m

Back building which connecting to the first building

Size: 216sqm (just ground floor only)

Land 1609.09sqm

Shape 16.58m x 97.05m

For rent $6500 per month

Interest please feel free to contact us

សូមធ្វើការស្វែងរក អចលនទ្រព្យ ដែលអ្នកចង់បានតាមរយះ

គេហទំព័ររបស់យើង ដែលប្រើជា ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស

Please search our your values properties via website both English and Khmer version

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យរបស់យើងខ្ញុំតាមអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

ផ្លូវ តាភុល ស្ថិតនៅក្នុងហាង អរុណោទ័យ ស្ប៉ា

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទីតាំងយើងខ្ញុំបានតាមរយះផែនទី Google map

ដោយវាយឈ្មោះ Arunnotey spa លោកអ្នកនិងឃើញការិយាល័យរបស់យើងខ្ញុំនៅទីនោះ

Our office at Taphul street, inside of Arunnotey Spa

To search on Google map with name Arunnotey spa you will see me there

Call: +855 17 26 79 79 Viber, line, Wechat, WhatsApp

Facebook page: siemreaplandhouse.com

Twitter: siemreaplandhouse.com

E-mail: info@siemreaplandhouse.com

Website: www.siemreaplandhouse.com

ព័ត៌មានទូទៅនៃគម្រោង

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ:otherក្រុមហ៊ុន:Siem reap land houseID អចលនទ្រព្យ:114207
ID ដើម:CMFR-157បានដាក់បញ្ចូល: 7 ខែ មុនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព:4 ខែ មុន

ទីតាំងក្បែរៗ

មិនបានជ្រើសរើស

ភ្នាក់ងារ និងប្រវត្តិទីតាំង

Siem reap land houseSiem reap land houseប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្វែងរកអចលនទ្រព្យនៅសៀមរាប ហេតុអ្វីមិនចូលទៅគេហទំព័រ អចលនទ្រព្យ siemreaplandhouse.com ទៅ។ ស្វែងរកផ្ទះនៅលើគេហទំព័រ ​ siemreaplandhouse.com​ អ្នកអាចជ្រើសរើសយក ដី, ...

អគារស្រដៀងគ្នា នៅSiem Reap