Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
Svay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Land for Rent in Svay Dankum

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

For rent$900per month

Land for rent in siem reap city - Svay Dangkum

+ តូបសម្រាប់ជូលក្នុងក្រុងសៀមរាប- ស្វាយដង្គំ

លេខសំគាល់ : HRI 2352

តម្លៃជូល : 900$ ក្នុងមួយខែ

ទំហំដី : 16 x 9m

ទំហំផ្លូវ : 15m

ទីតាំងស្ថិតនៅ : ភូមិសាលាកន្សែង សង្គាត់ ស្វាយដង្គំ​ ក្រុងសៀមរាប

ពត៍មានបន្ថែម ទំនាក់ទំនងតាមរយះ ,

ឬទាក់ទងមកកាន់អុីម៉ែល

Website:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

អាសយ័ដ្ធានការិយាល័យ : ផ្សារថៃហួត ភូមិមណ្ឌល១ សង្គាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប

+ Land for rent in siem reap city - Svay Dangkum

Property ID : HRI 2352

Price for rent : 900 $ Per month

Land size : 16​​ x 9 m

Road size : 15m

Located : In Sangkat Svay Dangkum siem reap city

Please contact us:

Phone: /

Email:

Website:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $344K

Rent

Rent

$415 - $1K

1801

For Sale

1801 Homes

For Rent

For Rent

2587 Homes

Similar Land in Siem Reap