Rottanak, Battambang, Battambang
Rottanak, Battambang, BattambangRottanak, Battambang, BattambangRottanak, Battambang, BattambangRottanak, Battambang, Battambang

Rottanak, Battambang, Battambang

ដីពុះឡូតិ៍លក់

នេះ​ជាដីពុះល្វែងមួយកន្លែងសំរាប់លក់ឋិតក្នុងទីប្រជុំជននៃក្រុងបាត់ដំបង។ នៅទីនេះលោកអាចធ្វើជាបន្ទប់ជួល,អាចសាងសង់លំនៅដ្ឋាន,រឺអាចធ្វើជាអាជីវកម្មផ្សេងៗក៏បានតំលៃលក់ចាប់ពី៨៩០០$ទៅ១២៩០០$កាត់ប្លង់និងផ្ទេរសិទ្ឋិលើម្ចាស់ដីពត៌មានបន្ថែម?012 80 66 72/098 34 34 72

Project Overview

Developer and Location Profiles

Sarin soy

For Sale

For Sale

0 Homes

For Rent

For Rent

0 Homes

Area

Area

0

Agent

1

Battambang

Buy

Buy

$51K - $152K

Rent

Rent

$0 - $0

6

For Sale

6 Homes

For Rent

For Rent

0 Homes

Projects Similar to