Logo
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$170$170/m²
500Land Area (m²)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

Property ID : LSI 1025

-លក់តំលៃ: 250 / m2

-ទំហំដី: 50 x 10 m

-ផ្លូវ: 20m

-ប្លង់រឹង

-ដីនៅក្នុងក្រុង សង្កាត់ស្វាយដង្គំ, ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577

+Land Rent (urgent)

- Price: 250 USD / m2

- Land size: 50 x 10 m

- Road size: 20 m

- Hard Tittle

- Location: , Siem Rdeap Province

info@a1-realestate.com

www.a1-realestate.com

.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Property type: Land/DevelopmentTitle: Hard Title / FreeholdAgency: A1 Real Estate CambodiaProperty ID: 93067
Original ID: LSI 1025Listed: 1 year agoUpdated: 1 month ago

Amenities

Commercial area

Nearby Places

Nothing selected

Agency and Location Profiles

A1 Real Estate Cambodia

A1 Real Estate Cambodia

For Sale

For Sale

524 Homes
For Rent

For Rent

717 Homes
717

Agent

1
View Profile

Siem Reap

Buy

Buy

$474 - $350K

Rent

Rent

$353 - $2K

1582

For Sale

1582 Homes
For Rent

For Rent

2525 Homes
See Neighbourhood Highlights

Loan Calculator

30%
%
years
$2/month
Property Price
$170
Interest
$42
Total
$212

Similar Land in Siem Reap