Logo
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$155$155/m²

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

Property ID : LSI 1068

-លក់តំលៃ: 155 USD / m2 ចរចារ

-ទំហំដី: 20 x 50 m2

-ផ្លូវ: 15m

-ប្លង់រឹង

-ដីនៅក្នុងក្រុង សង្កាត់ស្លក្រាម, ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577

+Land Rent (urgent)

- Price: 155 USD / m2

- Land size: 20 x 50 m2

- Road size: 15 m

- Hard Tittle

- Location: , Siem Rdeap Province

info@a1-realestate.com

www.a1-realestate.com

.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap City

Property Overview

Property type: Land/DevelopmentTitle: Hard Title / FreeholdAgency: A1 Real Estate CambodiaProperty ID: 93124
Original ID: LSI 1068Listed: 1 year agoUpdated: 1 month ago

Nearby Places

Nothing selected

Agency and Location Profiles

A1 Real Estate Cambodia

A1 Real Estate Cambodia

For Sale

For Sale

527 Homes
For Rent

For Rent

718 Homes
718

Agent

1
View Profile

Siem Reap

Buy

Buy

$508 - $350K

Rent

Rent

$353 - $2K

1594

For Sale

1594 Homes
For Rent

For Rent

2527 Homes
See Neighbourhood Highlights

Loan Calculator

30%
%
years
$2/month
Property Price
$155
Interest
$38
Total
$193

Similar Land in Siem Reap