Logo
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

For sale
$285$285/m²

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)
Property ID : LSI 1072
-លក់តំលៃ: 285 USD / m2 ចរចារ
-ទំហំដី: 9 x 34 m2
-ផ្លូវ: 15 m
-ប្លង់រឹង
-ដីនៅក្នុងក្រុង សង្កាត់ជ្រាវ, ក្រុងសៀមរាប.
ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577
+Land Rent (urgent)
- Price: 285 USD / m2
- Land size: 9 x 34 m2
- Road size: 15 m
- Hard Tittle
- Location: , Siem Rdeap Province
info@a1-realestate.com
www.a1-realestate.com
.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd
Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap City

Property Overview