Logo
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

For sale$730$730/m²

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)
Property ID : LSI 1074
-លក់តំលៃ: 730 USD / ចរចារ
-ទំហំដី: 11.5 x 48 m2
-ផ្លូវ: 20 m
-ប្លង់រឹង
-ដីនៅក្នុងក្រុង សង្កាត់ស្លក្រាម, ក្រុងសៀមរាប.
ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577
+Land Rent (urgent)
- Price: 730 USD / m2
- Land size: 11.5 x 48 m2
- Road size: 20 m
- Hard Tittle
- Location: , Siem Rdeap Province
info@a1-realestate.com
www.a1-realestate.com
.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd
Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap City

Property Overview