Logo

Found 6 results
Sort:
Relevance

Found 6 results
Sort:
Relevance
Shophouse For Rent
For rent
Shophouse
$750 per month
Chbar Ampov I, Chbar Ampov, Phnom Penh
Listed : 20/04/2023 Updated: 20/04/2023
Tel: +855 92 921 000
House for Rent
For rent
Shophouse
$600 per month
Chbar Ampov I, Chbar Ampov, Phnom Penh
Listed : 22/07/2022 Updated: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
Shophouse For Rent
For rent
Shophouse
$6,000 per month
Chbar Ampov I, Chbar Ampov, Phnom Penh
Listed : 04/03/2022 Updated: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
TS966 - House for Rent in Chbar Ampov Area
For rent
Shophouse
$800 per month
Chbar Ampov I, Chbar Ampov, Phnom Penh
Listed : 27/08/2021 Updated: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
Phnom Penh / Chbar Ampov / Chhbar Ampov Ti Muoy Rent $1800
For rent
Shophouse
$1,800 per month
Chbar Ampov I, Chbar Ampov, Phnom Penh
Listed : 29/06/2021 Updated: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
New Shophouse for rent
For rent
Shophouse
$4,200 per month
Chbar Ampov I, Chbar Ampov, Phnom Penh
Listed : 31/03/2021 Updated: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000