Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh
Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh

Shophouse for Rent in Phsar Depou I

Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh

$720$10/m²

Shop house for rent 720$

Shop House For rent

720$

Loading...
Loading...