រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

បុរី សំរាប់ជួល in Bassac

បានរកឃើញ 6 បុរី សម្រាប់ Rent ក្នុង កម្ពុជា

The Park Land Sen Sok

Oknha Mong Retthy Road, ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Villa, Alpine, Terrace, Unit  
Oknha Mong Retthy Road, ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដឹ ផាកលែន សែនសុខ

Oknha Mong Retthy Road, ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Chip Mong Land
017 436 756

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដឹ ផាកលែន សែនសុខ

Borey New World : Chamkadong

ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: House, Flat  
ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Borey New World : Chamkadong

ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Borey New World
+85577241285

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Borey New World : Chamkadong

Borey Varina Duong Ngeap

ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Unit, House, Villa, Terrace, Alpine  
ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរីវារីណាឌួងងៀប

ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Borey Varina Duong Ngeap
+85577241285

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - បុរីវារីណាឌួងងៀប

Borey Vimean Phnom Penh

ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Villa, Retreat, House, Terrace, Unit  
ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Borey Vimean Phnom Penh

ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

Borey Vimean Phnom Penh
+85577241285

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Borey Vimean Phnom Penh

Borey Peng Huoth

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Terrace, House  
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរី ប៉េង ហួត ភូមិន្ទ

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Borey Peng Huoth
+85577241285

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - បុរី ប៉េង ហួត ភូមិន្ទ

Borey Peng Huoth : The Star Platinum Mercurean II

និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Terrace, Unit  
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដឹស្តា ផ្លាទីនីម មឺហ្គឹរៀន ២

និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

Borey Peng Huoth
+85577241285

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដឹស្តា ផ្លាទីនីម មឺហ្គឹរៀន ២

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

For the best mobile experience please use our app to: