+855 92 92 1000

អាគារសម្រាប់លក់ & ជួល ក្នុង ក្រុងព្រះសីហនុ

ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

$9,000
$9,000
2033ទំហំជាន់ (ម៉ែត្រ​ការេ)
3ជាន់ទី

អគារសម្រាប់ជួល

-ទីតាំង: សង្កាត់ លេខ៣ ខណ្ឌ​ មិត្តភាព

ខេត្ត ព្រះសីហានុ

-ទំហំដី: ២០ម X ៣៣ម

-ឡូតិ៍ដី: កណ្តាល

-ទំហំអគារ: ១២ម X ២៧ម

-បន្ទប់: ២៧

-ជាន់: ៣

-លេខកូដ: L20-0186

Loading...
Loading...