Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$150$150/m²
20000Land Area (m²)

ដីលក់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​​/ អំពិល

ដីលក់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​​/ អំពិល

លេខសំគាល់៖ LSO 1680

-តំលៃ៖ 150$ / m2

-ទំហំដី: 20000 m2

-ផ្លូវ: 20m

-ប្លង់ស្រុក​

-ទីតាំងដិ៖ នៅសង្គាត់អំពិល ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577

+Land for sale (urgent) Siem reap / ​Ampil

ID property: LSO 1680

- Price: 150$/m2

- Land size: 20000m2

- Road size: 8m

- Soft Tittle

- Location: In Sangkat Ampil siem Reap Province

Please contact us for visit: +85596 6477 577, +855 92 318 343

Email: info@a1-realestate.com

www.a1-realestate.com

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Loading...
Loading...