3 Properties

Shophouse Kakap, Por Sen Chey, Phnom Penh
4
60m2
Villa Kakap, Por Sen Chey, Phnom Penh
4
66m2
House Kakap, Por Sen Chey, Phnom Penh
4
82m2
No listings to display.
No listings to display.

About Sales

Share this property