កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ដី សំរាប់លក់ ក្នុង Chakto Mukh

បានរកឃើញ 8 ដី សម្រាប់ Sale in Chakto Mukh, Daun Penh, and others

Land for Sale

ដី  
$3,344,000 $5,500/m2
608m2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $3,344,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Sale

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Sung Sopheap
+85517988168

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land for Sale

ដី  
$1,633,500 $4,500/m2
363m2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $1,633,500. ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Sale

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Sung Sopheap
+85517988168

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land and house for sale with hard tittle,in Daun Penh,Land size: 17m x 32m price: $2,700,000

ដី  
$2,700,000 $2,700,000/m2
489m2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $2,700,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land and house for sale with hard tittle,in Daun Penh,Land size: 17m x 32m price: $2,700,000

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land For Sale in Daun Penh

ដី  
$10,560,000
880m2 880m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land For Sale with Club in Daun Penh

ដី  
$2,380,000
2 476m2 476m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale with Club in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land for sales In Khan dounpenh

ដី  
$3,464,500
Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $3,464,500. ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for sales In Khan dounpenh

Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh

Ran Vanna
016314455

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land for sale with tittle deed,near Wat Phnom Size:3800sqm Sale price: $5000/sqm

ដី  
$5,000 $5,000/m2
3800m2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $5,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for sale with tittle deed,near Wat Phnom Size:3800sqm Sale price: $5000/sqm

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Corner Land For Sale Near Independent Monument price: $ 2,000,000 Land size: 20m x 25m

ដី  
$2,000,000 $2,000,000/m2
500m2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $2,000,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Corner Land For Sale Near Independent Monument price: $ 2,000,000 Land size: 20m x 25m

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។