ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

ទីតាំង:

ផ្ទះលេខ៥១, ផ្លូវ៣០២ កែង ផ្លូវ៦៣,
សង្កាត់បឹងកេងកងទី១,
ខណ្ឌបឹងកេងកង,
, 12302,

លេខទូរសព្ទ:

+855 92 92 1000

អង់គ្លេស ទាក់ទង:

Tyler Stuart(Marketing Advisor) | English
+855 12 599 669
tyler.stuart@realestate.com.kh

ខ្មែរ ទាក់ទង:

Moek Chenda (Director) | Khmer & English
+855 77 686 077
moek.chenda@realestate.com.kh

ចិន ទាក់ទង:

柬埔寨房地产网
+855 92 92 1000
info@realestate.com.kh

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. ការកំណត់ប្រវត្តិភ្នាក់ងារ.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។