គោលការណ៍ឯកជន

សេចក្តីណែនាំ

Realestate.com.kh (ឬ “យើង” “ពួកយើង” និង“ យើងខ្ញុំ” នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ) ដំណើរការគេហទំព័រ (រាប់បញ្ចូលទាំងដែនរង (ដូមេនរង) ដែលមានទីតាំងនៅលើ Realestate.com.kh ដែលត្រូវបានបង្ហាញជាគេហទំព័រចល័ត និងតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័ត និងកម្មវិធីលើថេប្លេត។ គេហទំព័រ គេហទំព័រទូរស័ព្ទ និងកម្មវិធី (App) នេះត្រូវបានគេហៅថា “គេហទំព័រ” នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

ចុចទីនេះ ដើម្បីមើល ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិត.

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះបង្ហាញពីរបៀបដែលយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានតាមរយៈគេហទំព័រ និងចំណុចពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬការព្រមព្រៀងជាមួយយើងទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនានា ដែលអ្នកបានប្រើ និងយល់ព្រមក្នុងការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ ការផ្សព្វផ្សាយ និងការផ្តល់ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដើម្បីកែប្រែគោលការណ៍ភាពឯកជននេះគ្រប់ពេល។ អ្នកគួរតែមើលគោលការណ៍ឯកជននេះម្តងម្កាល ដូច្នេះអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងពីការធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពលើការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ យើងសូមស្វាគមន៍រាល់មតិយោបល់របស់អ្នក.

ការគោរព័ត៌មានឯកជនភាព

យើងទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ យើងមិនប្រមូលព័ត៌មាន រសើប ដូចជា ព័ត៌មានជនជាតិភាគតិច ទស្សនៈនយោបាយ ឬអង្គការនយោបាយ កំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌ ឬព័ត៌មានសុខភាពនោះទេ.

ក្នុងការប្រមូល និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន យើងត្រូវគោរពតាមច្បាប់នៃកម្ពុជា និងបទប្បញ្ញត្តិឯកជនភាពដែលអាចអនុវត្តបាន។

បញ្ហា ឬសំណួរផ្សេងៗ

ប្រសិនបើយើងដឹងអំពីកង្វល់ ឬបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានជាមួយគេហទំព័រ យើងនឹងយក ចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហា និងដោះស្រាយកង្វល់ទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ បន្ថែម ទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជននេះ ឬអ្នកមានបញ្ហា ឬបណ្តឹងសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ.

ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចខាងក្រោម:

 • ព័ត៌មានដូចជាឈ្មោះ អ៊ីម៉ែល ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង អាស័យដ្ឋាន យេនឌ័រ ឧស្សាហកម្ម មុខរបរ និងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងដោយប្រើប្រាស់ ឬជាវផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើងរួមមាន:
  • ចុះឈ្មោះដើម្បីប្រើប្រាស់គេហទំព័រ;
  • ចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈគណនីបណ្តាញសង្គម (“SNS”) និងព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ដោយ SNS ដើម្បីឱ្យអ្នកចុះឈ្មោះ ឬចូលគេហទំព័ររបស់យើង ហើយប្រើសេវាកម្មដែលបានស្នើសុំពីមួយពេលទៅមួយពេល;
  • បំពេញបែបបទនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ឬគេហទំព័រផ្សេងៗ ដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់យើង;
  • ទាក់ទងមកយើង ឬអ្នកផ្តល់សេវារបស់យើង សម្រាប់ហេតុផលណាមួយរួមទាំង ការរាយការណ៍ពីបញ្ហាជាមួយគេហទំព័រ ដោយមានស្នើសុំសេវាកម្មបន្ថែម ឬបំពេញការស្ទង់មតិរបស់យើង;
  • ការផ្សព្វផ្សាយ ឬការចែកចាយសម្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង; ឬ
  • ការដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន.
 • ប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងមកយើង យើងអាចរក្សាកំណត់ត្រានៃការឆ្លើយឆ្លងនោះ.
 • យើងក៏អាចស្នើសុំឱ្យអ្នកបំពេញការស្ទង់មតិដែលយើងប្រើសម្រាប់គោលបំណងស្រាវជ្រាវទោះបីជាអ្នកមិនចាំបាច់ឆ្លើយតបនឹងពួកគេក៏ដោយ.
 • ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការដែលអ្នកធ្វើតាមរយៈគេហទំព័ររួមមានការប្រគួតប្រជែងឬការផ្សព្វផ្សាយ.
 • ព័ត៌មានលម្អិតនៃការចូលមើល និងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ រួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះអាសយដ្ឋាន IP ព័ត៌មាន Cookie ទិន្នន័យអ្នកចូលមើល ទិន្នន័យទីតាំង គេហទំព័រ និងទិន្នន័យទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត និងធនធានដែលអ្នកចូលប្រើ.
 • {% trans "Information about you that we obtain from service providers or third parties." %}
 • {% trans "If you are a real estate agent, your contact details and a profile picture." %}

ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

យើងអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅ:

 • ធានាថាមាតិកាពីគេហទំព័រត្រូវបានបង្ហាញតាមរបៀបដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត សម្រាប់អ្នក និងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក;
 • ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មឬផលិតផលល្អជាងមុនដល់អ្នក ឧទាហរណ៍ការឲ្យបំពេញបែបបទ ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ដែលអ្នកធ្វើការសាកសួរភ្នាក់ងារ អចលនទ្រព្យ ដែលបានជ្រើសរើស;
 • រួមបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយព័ត៌មានដែលយើងបានប្រមូលពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ភាគីទីបី Cookie ឬកម្មវិធី Web Beacons ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនល្អប្រសើរ និងលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មរបស់យើង.
 • ធ្វើបដិរូបកម្ម និងប្តូរតាមការចង់បាននូវសេវាកម្ម បទពិសោធន៍ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងមាតិការបស់អ្នក ដែលអ្នកមើល និងចូលនៅលើគេហទំព័រ ឬគេហទំព័ររបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង។ នេះអាចរួមបញ្ចូលការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមគោលដៅ ផ្អែកលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក.
 • ឆ្លើយតប ឬផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្ម ផលិតផល ព័ត៌មាន និងជំនួយ ដែលអ្នកស្នើសុំពីយើង;
 • ទាក់ទងអ្នកដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិ ស្រាវជ្រាវ និងផ្តល់យោបល់អំពីផលិតផល សេវាកម្ម ឬគេហទំព័ររបស់យើង;
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះឬចូលគេហទំព័ររបស់យើងតាម រយៈគណនី SNS របស់អ្នក;
 • អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមនៅក្នុងអន្តរកម្មលក្ខណៈពិសេសនៃសេវាកម្មរបស់យើងនៅពេលអ្នកជ្រើសរើសធ្វើដូច្នេះ;
 • ជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មរបស់យើង និងរំលឹកអ្នកពីពាក្យសម្ងាត់ និងឈ្មោះគណណីរបស់អ្នក;
 • ចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង និងភាគីទីបី ផ្សេងទៀត ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផល ឬសេវាកម្មក្នុងនាមយើង ឬជួយយើងក្នុងការផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានស្នើសុំរួមទាំងការទាក់ទងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផល ឬសេវាកម្ម;

យើងក៏អាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅ:

 • ផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីការផ្តល់ជូន ការផ្សព្វផ្សាយ ទំនិញ ឬសេវាកម្ម ដែលយើងជឿថាអាចអ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍ និងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នក ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង និងភាគីទីបីផ្សេង
 • ចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង និងភាគីទីបី ផ្សេងទៀត ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផល ឬសេវាកម្មក្នុងនាមយើង ឬជួយយើងក្នុងការផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានស្នើសុំរួមទាំងការទាក់ទងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផល ឬសេវាកម្ម.

ការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅ:

 • ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ ឬក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ អ្នកសាងសង់ ប្រតិបត្តិករសហគមន៍ចូលនិវត្តន៍ ដែលមានចុះបញ្ជី ឬផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ហើយដែលអ្នកបានស្នើសុំព័ត៌មានពីការដាក់ស្នើសុំសួរសំណួរ។ ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នទាំងនេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកត្រូវ ពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេដើម្បីរកឱ្យឃើញថាតើស្ថាប័ននោះគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះវិធីដែលស្ថាប័នទាំងនេះប្រមូល ប្រើប្រាស់ បង្ហាញ ឬគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ.
 • អ្នកផ្គត់ផ្គង់ភាគីទីបី:
  • អ្នកដែលយើងបានចូលរួមផ្តល់ជូនអ្នកនូវទំនិញ ឬសេវាកម្មក្នុងនាមយើង ក្នុងគោលបំណងជួយយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវទំនិញ ឬសេវាកម្មដែលបានស្នើសុំ ឬដើម្បីឱ្យពួកគេអាចទាក់ទងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនិញ ឬសេវាកម្ម; ឬ
  • ដូច្នេះពួកគេអាចទាក់ទងអ្នកដោយផ្ទាល់អំពីការផ្តល់ជូនការផ្សព្វផ្សាយទំនិញ ឬសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើយើងបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សម្រាប់គោលបំណងនេះ យើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាស ដើម្បីស្នើសុំថាអ្នកមិន ចង់ឲ្យព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានបង្ហាញ សម្រាប់គោលបំណងនេះ នាពេលអនាគត.
  • នៅពេលដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកផ្គត់ ផ្គង់ភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងខាងលើយើងបានប្រើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលតាមរយៈការរៀបចំកិច្ចសន្យា ដើម្បីធានាការអនុលោមតាមអ្នក ផ្គត់ផ្គង់ភាគីទីបីជាមួយនឹងច្បាប់ឯកជនភាពរបស់ កម្ពុជា.
  • អាជ្ញាធរសាធារណៈពាក់ព័ន្ធតំណាងផ្នែកច្បាប់របស់យើង ឬភាគីពាក់ព័ន្ធ ផ្សេងទៀតក្នុងស្ថានភាពពិសេសដែលមាន:
   • យើងមានហេតុផលដើម្បីជឿថាការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺចាំបាច់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទាក់ទង ឬចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ ប្រឆាំងនឹងនរណាម្នាក់ ដែលធ្វើឱ្យខូចខាត រងរបួស ឬជ្រៀតជ្រែក (ដោយចេតនា ឬដោយចេតនា) ជាមួយសិទ្ធិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកប្រើ ឬអ្នកផ្សេងទៀតដែលអាចត្រូវបានបង្កអន្តរាយដោយសកម្មភាពបែបនេះ; ឬ
   • យើងជឿថាច្បាប់តម្រូវឱ្យមានការបង្ហាញ

ឧបករណ៍ផ្ទុក សុវត្ថិភាព និងដំណើរការ

យើងខិតខំដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខ ភាពសុចរិត និងភាពឯកជន នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅគេហទំព័ររបស់យើង ហើយយើងពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានការ សុវត្ថិភាពរបស់យើងស្របតាមបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន។ ប៉ុន្តែជាអកុសលគ្មានការបញ្ជូន ទិន្នន័យតាមអ៊ីនធើណិតណាមួយអាចត្រូវបានធានាថាមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងនោះទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងព្យាយាមចាត់វិធានការសមស្រប ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអ្នកអាចបញ្ជូនមកយើងពីផលិតផល និងសេវាកម្មតាមអ៊ិនធើណិតរបស់យើង ឬប្រមូលបានដោយយើង។ នៅពេលដែលយើងទទួលការបញ្ជូនរបស់អ្នក យើងនឹងខិតខំបំផុត ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់វានៅលើប្រព័ន្ធរបស់យើង។ លើសពីនេះទៀតនិយោជិក និងអ្នកម៉ៅការដែលផ្តល់សេវាកម្មទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់យើងមានកាតព្វកិច្ចគោរពការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលកាន់កាប់ដោយយើង.

ការបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅខាងក្រៅកម្ពុជា

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានដាក់ជូនអតិថិជន និងអ្នកអានរបស់គេហទំព័រ Realestate.com.kh អាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេ ដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រៅកម្ពុជា ឬនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទិន្នន័យក្រៅប្រព័ន្ធរបស់ Realestate.com.kh។ គោលបំណងនៃការផ្ទេរទិន្នន័យនៅក្រៅកម្ពុជាគឺការរក្សាទុកការបម្រុងទុក និងការទាញយកទិន្នន័យ។ Realestate.com.kh បានអនុវត្តគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីក្នុងការការពារការរក្សាទុក និងដំណើរការទិន្នន័យក្នុងក្រុម ដោយសុវត្ថិភាព ដោយបានផ្ទៀងផ្ទាត់ការរៀបចំសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកកែច្នៃទិន្នន័យខាងក្រៅ និងបានអនុវត្តការរៀបចំកិច្ចសន្យាតាមក្រុម និងជាមួយអ្នកដំណើរការទិន្នន័យដែលទទួលបានពីខាងក្រៅ។ នៅពេលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមដល់យើងក្នុងការផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្រៅកម្ពុជាសម្រាប់ គោលបំណងដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ.

ការកែតម្រូវ និងការចូលប្រើ

យើងនឹងព្យាយាមចាត់វិធានការសមស្របទាំងអស់ដើម្បីរក្សាភាពត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យ នូវព័ត៌មានដែលយើងមានអំពីអ្នក។ ប្រសិនបើនៅពេលណាមួយអ្នករកឃើញថាព័ត៌មាន ទាក់ទងនឹងអ្នកមិនត្រឹមត្រូវអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងដើម្បីឱ្យយើងកែប្រែព័ត៌មានសម្រាប់ អ្នក។ អ្នកក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងមានអំពីអ្នកផងដែរ ដោយត្រូវមានករណីលើកលែងមួយចំនួនដែលច្បាប់បានចែង។

Cookie និងកម្មវិធី Web Beacons

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងអ្នកយល់ព្រមប្រើ Cookie កម្មវិធី Web Beacons និងកម្មវិធីវាស់វែងស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ.

“Cookie” គឺជាឯកសារអត្ថបទ ដែលមានបរិមាណព័ត៌មានតិចតួច ដែលត្រូវបានទាញយកទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ Cookie ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅគេហទំព័រដើមវិញនៅលើការចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នក ជាបន្តបន្ទាប់។

Cookie គឺជាស្តង់ដារឧស្សាហកម្មហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយគេហទំព័រភាគច្រើនរួមទាំង គេហទំព័ររបស់យើង ហើយវាមានប្រយោជន៍ព្រោះវាអនុញ្ញាតឱ្យ:

 • គេហទំព័រស្គាល់ឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើដើម្បីបើកដំណើរការគេហទំព័រកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពចងចាំចំណង់ចំណូលចិត្ត និងជាទូទៅបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់.
 • ការប្តូរតាមបំណង និងលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នឹងត្រូវបង្ហាញដល់អ្នក ដោយផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដែលត្រូវបានកំណត់ដោយសកម្មភាពរបស់អ្នក ដូចជាទំព័រដែលអ្នកមើល តំណដែលអ្នកចុច ពាក្យក្នុងកន្លែងស្វែងរកដែលអ្នកបញ្ចូល ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអ្នកប្រើនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង; និង
 • ការចងក្រងទិន្នន័យវិភាគដើម្បីកែលម្អគេហទំព័រ និងត្រួតពិនិត្យចំនួនអ្នកចូលគេហទំព័រ​ វាស់វែងប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតផល សេវាកម្ម ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសវនកម្ម។​

'Web Beacons' គឺជាបំណែកតូចៗនៃកូដដែលមាននៅក្នុងអ៊ីមែល និងគេហទំព័រ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យគេហទំព័រផ្ទេរ ឬប្រមូលព័ត៌មានដូចជាថាតើ អ៊ីមែលត្រូវបានបើក ឬតំណត្រូវបានចុចលើ។ យើងអាចប្រើកម្មវិធី Web Beacons ដើម្បីកំណត់ថាតើអ៊ីមែល និងគេហទំព័រណាដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នក និងសម្រាប់ហេតុផលដូចគ្នាដែលយើងប្រើ Cookies នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង.

នៅពេលដែលអ្នកប្រើផលិតផល សេវាកម្ម ឬចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង ឬយើងអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឬភាគីទីបីដូចជាដៃគូវិភាគរបស់យើងរួមមាន Nielsen, Adobe និង Hockey App ឬដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដាក់ Cookies មួយ ឬច្រើននៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬប្រមូលព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរុករករបស់អ្នកតាមរយៈ Web Beacons ។ ប្រសិនបើការចូលប្រើផលិតផលសេវាកម្មឬគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈឧបករណ៍ចល័ត ឬថេប្លេតយើងអាច ឬយើងអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាទាំងនេះ ឬភាគីទីបីប្រើកម្មវិធីវាស់ស្ទង់ចល័ត ឬថេប្លេតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានស្រដៀងគ្នា ដែលយើងធ្វើតាមរយៈ Cookies និងកម្មវិធីត្រួត Web Beacons។ យើងអនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីទាំងនេះប្រើ Cookies ប្រើកម្មវិធី Web Beacons និងកម្មវិធីវាស់វែងនៅលើគេហទំព័រដើម្បីជួយយើងក្នុងការផ្តល់ ឬកែលម្អការផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នកដាក់បង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួន និងជួយយើងធ្វើសវនកម្ម វាស់វែង និងវិភាគការប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រទាំងមូលរបស់យើង។ យើងអាចបញ្ចូល Cookies របស់យើង (ឬព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមរយៈ Cookies និងកម្មវិធីWeb Beacons) ជាមួយ Cookies គីភាគីទីបី ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្ម​ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតដល់អ្នកនៅលើគេហទំព័រឬគេហទំព័រភាគីទីបី របស់យើង.

ជម្រើសនៃការប្រើប្រាស់ Cookie

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់បានព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់Cookie ឬឧបករណ៍រវាស់ស្ទង់ចល័តទេនោះ មាននីតិវិធីសាមញ្ញមួយនៅក្នុងកម្មវិធីរុករកភាគច្រើន ឬផ្នែកការកំណត់នៃឧបករណ៍ចល័ត និងឧបករណ៍ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបដិសេធ ឬទទួលយកមុខងារ Cookie ឬឧបករណ៍វាស់ចល័ត.ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគួរកត់សម្គាល់ថាការបិទមុខងារទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យមុខងារមួយចំនួននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវ.

កម្មវិធី និងតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត

យើងផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនៅខាងក្រៅ គេហទំព័ររបស់យើងក៏ដូចជា គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបីផងដែរ។ យើងក៏អនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីមួយចំនួនបង្ហាញតំណភ្ជាប់ និងកម្មវិធី នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើអន្តរកម្ម និងចែករំលែកមាតិកានៅលើបណ្តាញសង្គមដូចជាការចែករំលែកលើហ្វេសប៊ុក និងចុចចូលចិត្ត (Like) Twitter, Pinterest និងGoogle+។ កម្មវិធី និងតំណភ្ជាប់ មិនស្ថិតនៅក្រោម ការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទេ ហើយយើងមិនអាចទទួលយកការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការប្រព្រឹត្ត របស់ក្រុមហ៊ុន ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័ររបស់យើង ឬប្រមូលព័ត៌មានតាមរយៈកម្មវិធី ភាគីទីបីឬតំណភ្ជាប់ឡើយ។ មុនពេលបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ ផ្សេងទៀត ឬប្រើកម្មវិធី ឬតំណភ្ជាប់នេះយើងណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនោះ និងការអនុវត្ត និងការប្រមូលទិន្នន័យរបស់ភាគីទីបី ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនរបស់ពួកគេ.

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: