កម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឈានមុខគេ

ACLEDA Bank Plc

Advanced Bank of Asia Ltd

ANCO Specialized Bank

Angkor Capital Specialized Bank

ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd.

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc

Bank of China Phnom Penh

Bank of India Phon Penh Branch

Booyoung Khmer Bank

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: