+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 99
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ដីកែងលក់បន្ទាន់នៅទួលគោក
ដី
$2,300,000
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 សប្តាហ៍ មុនAmatak Property Services Co., Ltd
awardaward
ដីលក់ប្រញាប់នៅទួលគោក
ដី
$650,000
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 សប្តាហ៍ មុនAmatak Property Services Co., Ltd
awardaward