ឱកាសការងារ

អាជីពនៅប្រទេសកម្ពុជា

តើអ្នកជាអ្នកជំនាញ ផ្នែកអចលនទ្រព្យ? ចង់ផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលប្រជាជនធ្វើអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ?

ចូលរួមជាមួយអ្នកជំនាញក្នុងស្រុក និងនាំយកអ្នកជំនាញរបស់អ្នកដើម្បីជួយកសាងគេហទំព័រលំដាប់ពិភពលោកមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បំណងប្រាថ្នារបស់យើងគឺដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រអចលនទ្រព្យបែបទំនើប និងទាន់សម័យនៅកម្ពុជាដែលនឹងបម្រើជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យវិស័យ អចលនទ្រព្យ។

តម្រូវការ​ទូទៅ:
  • មានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរ
  • ជំនាញពួកែខាងបណ្តាញទំនាក់ទំនង
  • ការយល់ដឹងទូទៅអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង CMS & CRM
  • ត្រូវមានមានគំនិតនិងបញ្ញា ដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហា

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: