រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អាផាតមេន លក់ in Bkk 1

Call Agent - អាផាតមេន​មាន2 បន្ទប់សំរាប់លក់នៅចំការមន

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Cheam Somnang (Lucky)
+855 12 623 398

Contact Agent - អាផាតមេន​មាន2 បន្ទប់សំរាប់លក់នៅចំការមន

Call Agent - 1 BR apartment for sale BKK 1 $140000

Contact Agent - 1 BR apartment for sale BKK 1 $140000

Call Agent - New 2 BR condo for sale in BKK1 $270000

Contact Agent - New 2 BR condo for sale in BKK1 $270000

Call Agent - New office building for sale BKK 1 $6.5 million (neg)

Contact Agent - New office building for sale BKK 1 $6.5 million (neg)

Call Agent - Apartment building for sale BKK1 $400/sqm

Contact Agent - Apartment building for sale BKK1 $400/sqm

Call Agent - Comercial Land For Sale

Contact Agent - Comercial Land For Sale

Call Agent - 4bedrooms unit for Apartment for Sale in Phnom Penh , Apartment for Sale in Cambodia

Contact Agent - 4bedrooms unit for Apartment for Sale in Phnom Penh , Apartment for Sale in Cambodia

Call Agent - Land For Rent

Contact Agent - Land For Rent

Call Agent - Villa For Rent At BKK1

Contact Agent - Villa For Rent At BKK1

Call Agent - Condo For Sale

BKK 1, chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

ភ្នាក់ងារ Agent
023880995

Contact Agent - Condo For Sale

Multi property enquiry