+855 92 92 1000
   , ប៉ាក់ឃ្លាំង, មណ្ឌលសីមា, កោះកុង
   , ប៉ាក់ឃ្លាំង, មណ្ឌលសីមា, កោះកុង   , ប៉ាក់ឃ្លាំង, មណ្ឌលសីមា, កោះកុង   , ប៉ាក់ឃ្លាំង, មណ្ឌលសីមា, កោះកុង

ដីសម្រាប់លក់ ក្នុង ប៉ាក់ឃ្លាំង

ប៉ាក់ឃ្លាំង, មណ្ឌលសីមា, កោះកុង

For sale$3,000,000

Development Land in Prime Demand Area

Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Pak Khlang, Mondol Seima, Koh Kong ជាមួយ $3,000,000.

.

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអចលនទ្រព្យនេះ សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ ដោយចុចនៅលើប៊ូតុង “សំណួរ” ឬ “អ៊ីម៉ែលភ្នាក់ងារ” ឬចុចលើប៊ូតុងលេខទូរសព្ទដើម្បីបង្ហាញ លេខទូរសព្ទ និងហៅទូរសព្ទចេញ។ ជាជម្រើស អ្នកអាចរក្សាអចលនទ្រព្យនេះទុក ដើម្បីមើលពេលក្រោយទៀត។​

ព័ត៌មានទូទៅនៃគម្រោង

ភ្នាក់ងារ និងប្រវត្តិទីតាំង

Knight Frank

Knight Frank

សំរាប់លក់

សំរាប់លក់

202 ទំព័រដើម

សំរាប់ជួល

សំរាប់ជួល

687 ទំព័រដើម

តំបន់

តំបន់

ភ្នំពេញ

687

ភ្នាក់ងារ

9

ការគណនាប្រាក់កម្ចី

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
ឆ្នាំ
$33,787/ខែ
តម្លៃអចលនទ្រព្យ
$3,000,000
ការប្រាក់
$738,113
សរុប
$3,738,113