កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះ សំរាប់លក់ ក្នុង Chakto Mukh

បានរកឃើញ 25 ផ្ទះ សម្រាប់ Sale in Chakto Mukh, Daun Penh, and others
ផ្ទះ  
$68,000
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $68,000. . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Key Real Estate Cambodia
+855-17999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Shophouse from The premier Land, next to Aeon Mall II

ផ្ទះ  
$395,050 $1/m2
6 7 2 384m2 5 E
Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $395,050. . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shophouse from The premier Land, next to Aeon Mall II

Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh

វៃ យ៉ាំង
017918085

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat for sale

ផ្ទះ  
$68,000
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $68,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat for sale

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Key Real Estate Cambodia
+855-17999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

House For Sale

ផ្ទះ  
$68,000
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $68,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House For Sale

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Key Real Estate Cambodia
+855-17999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

6 Bedrooms Flat for Sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$1,000,000
6 8 136m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 6 Bedrooms Flat for Sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedrooms Flat for Sale in Chaktomuk,Daun Penh

ផ្ទះ  
$650,000
3 4 105m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedrooms Flat for Sale in Chaktomuk,Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat for Sale in Chaktomuk,Daun Penh

ផ្ទះ  
$450,000
2 109m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat for Sale in Chaktomuk,Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3bedrooms Flat For Sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$300,000
3 1 100m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3bedrooms Flat For Sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 bedroom Flat For Sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$110,000
1 2 64m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 bedroom Flat For Sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

House For Sale

ផ្ទះ  
$320,000 $4,000/m2
1 1 80m2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
House for sale in Chatomok, Daun Penh, Phnom Penh សម្រាប់ នៅ Daun Pen...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House For Sale

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

Please login to the website to submit the Home Finder request.
ចូលក្នុងគណនី