28 អចលនទ្រព្យ

commercial Prey Kandeang, ព្រៃកណ្ដៀង, ពាមរ, ព្រៃវែង
commercial ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
commercial 1019 Bayab Village, Phnom Penh Thmey Commune, Sen sok District, Phnom Penh Capital, Kingdom of Cambo, ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
$1,800
commercial 1928 Phnom Penh Thmey, Phnom Penh, Cambodia, ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
$1,800
residential ពើក, អង្គស្នួល, កណ្ដាល
$90,000
residential និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
$800
residential និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
$400
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ

ភ្នាក់ងារ

1 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

7 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

3 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

5 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

48 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

អំពី ADVANCE RealEstate

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: