4 អចលនទ្រព្យ

condo Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
residential Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
2
1
84m2
$190,000
condo Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
None
residential Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
2
1
84m2
$1,000
residential Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
1
63m2
$600
residential Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
38m2
$410
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ

ភ្នាក់ងារ

3 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

អំពី EASTLAND DEVELOPMENT (HK) LTD

Eastland Development (HK) Ltd. is a subsidiary of Yue Tai Group Ltd., focusing its strategies on real estate development in Cambodia. Yue Tai Group Ltd., on the other hand, is a large-scale comprehensive enterprise situated at the South China region.

From 1994 onwards, Yue Tai has made its mark in the real estate industry. In just two decades, it has successfully completed a number of real estate projects (including residential and commercial projects) in Beijing, Guangzhou, Haikou, Xi'an, Taiyuan, Jiangmen, Sanmenxia, Huainan and so on, thanks to its active attitude and exceptional focus. Quality brand names have then been established in the real estate industry as a result. In 2003, Yue Tai acquired the controlling right to the listed GZDH company (SH600393), paving the way for the perfect combination of industrial and financial capital.

Yue Tai places utmost importance on its quality, brand and reputation and is recognised as a Top-20 Guangdong Real Estate Company of Well-Maintained Credit Standing, a Top-10 Most Competitive Real Estate Enterprise in Guangzhou, a Loyal and Faithful Brand Developer in Guangzhou, an Honest Enterprise Committing to Contractual Spirit, an Advanced Private Guangzhou Enterprise and so on.

The quality real estate brands include more than 20 well-recognised projects such as Beijing Swan Bay, Guangzhou Swan Bay, Hainan Swan Bay, Jiangmen Swan Bay, Beijing Tung Hua Fu, Ligang South Bay, Guangbai New Wing, Shisanhang Square, Eton 18, Xiaocui Residences, Yuexi Court and Penglai Court.

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ប្រាប់យើងពីតម្រូវការរបស់អ្នក នោះ៥ក្រុមហ៊ុននឹងទាក់ទងទៅអ្នក
តើអ្នកចង់រកទិញ ជួល ឬលក់អចលនទ្រព្យ? *
សូមជ្រើសរើសជម្រើសមួយ
តើទីតាំងណាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍? *
សូមជ្រើសរើសទីតាំងអចលនទ្រព្យល្អបំផុតរបស់អ្នក។
តើប្រភេទអចលនទ្រព្យអ្វីខ្លះ? *
សូមជ្រើសរើសប្រភេទអចលនទ្រព្យដែលអ្នកពេញចិត្ត។
តម្លៃប៉ុន្មាន? *
សូមដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមាន
សរសេរបន្ថែមព័ត៌មាន ពីតម្រូវការរបស់អ្នក
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង