1075 អចលនទ្រព្យ

commercial កាកាប១, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
commercial ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
$380,000
commercial ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
$580,000
residential , ព្រៃស, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
$1,200
commercial ស្ទឹងមានជ័យ១, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
residential Phnom Penh tmey, ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
$2,000
commercial ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
$30,000
commercial ព្រៃស, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
$1
commercial ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
$10,000
commercial ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
$9,000
commercial , បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
commercial បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
residential Boeng Kak 2, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
residential Boeng Kak 2, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
residential ទួលសង្កែ១, ឫស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

ភ្នាក់ងារ

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

1 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

44 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

2 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

74 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

23 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

14 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

52 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

3 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

351 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

100 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

402 អចលនទ្រព្យ

13 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

អំពី Key Real Estate Cambodia

KEY Real Estate Co. Ltd.[“KEY”], founded in 2010 by professional local and returnee Cambodians, is a fully licensed real-estate company offering full-fledged real-estate services to corporate, institutional and individual clients in Cambodia.
Emerged from the global financial crisis as a humble startup local real-estate firm, we have made steady and continuing progress in our real-estate business journey and have achieved remarkable milestones, from business startup stage in 2010 with a handful of employees transforming into a leading real estate company with sustainable growth and expansion despite the spillover effect of the global financial crisis and strong competitions in the real estate industry.
As one of the leading real estate companies in Cambodia with years of proven business track record, we pride ourselves being a recipient of the prestigious 2018 real estate award, a recognition at national and regional level, which significantly endorsed our remarkable business achievements.
Headquartered in Phnom Penh capital, we have expanded our operation nationwide with established presence and branch networks in the major provinces in Cambodia including Sihanoukville (Kompong Som), Siem Reap, Battambang and Kampong Cham. Our extensive networks enabled us to provide our individual and corporate clients and partners with ample convenience, efficiency, and cost-effectiveness particularly in property valuation and agency services. We will continue to expand our branch networks to other potential provinces in Cambodia as well as overseas. Our achieved milestone laid strong business foundation for further growth, whose agenda is guided by ambitious but prudent vision and mission.
Vision
We envision ourselves to be the leading real estate service provider of choice in Cambodia and beyond.
Mission
We are committed to consistently provide ethical and professional real estate solutions to individual and corporate customers as well as investors who seek premium real estate services at locally competitive prices.
Corporate Value
At KEY, we embrace “Customer First” as our core value and emphasize professionalism, ethical business practice, and strong corporate governance. We balance caution with diligence and evaluate all potential opportunities with pragmatism. We believe that a respected company does not only thrive in achieving profitable margins but is also one that builds long-lasting win-win relationships/partnership with its clients and business partners.

Cambodia Real Estate Awards 2018

Key Real Estate Cambodia have displayed a very high level of competency in all types of valuation and appraisal activities. Key Real Estate were seen to have an impressive list of clients which is testament to the quality of their services. Congratulations to Key Real Estate, the 2018 Local Valuation Company of the Year.

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: