1629 អចលនទ្រព្យ

commercial ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
4
4
$1,300,000
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
$550
residential ទួលគោក, ភ្នំពេញ
$750
residential សៀមរាប, សៀមរាប
1
1
1
$200
residential សៀមរាប, សៀមរាប
1
2
2
$550
residential ទួលគោក, ភ្នំពេញ
1
3
3
$1,100
residential ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
4
5
$1,300
borey សែនសុខ, ភ្នំពេញ
$1,300
residential ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
4
5
$3,000
residential ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
$650
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ

ភ្នាក់ងារ

1 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

30 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

146 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

504 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

8 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

3 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

17 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

237 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

13 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

អំពី SEAPS: South East Asia Property Services

South East Asia Property Services Co., (Seaps) aims to help people feel educated and secured about their property portfolio in our region. We do this through our well trained, highly motivated energetic team of realtors. With in-depth knowledge of market conditions, SEAPS is a real estate company that ensures customer confidence.

South East Asia Property Services Co., (Seaps Cambodia) aims to help people feel educated and secure in their property portfolio in our region, South East Asia. Our Cambodia office offers a tailored service and portfolio of properties purely focused on the Kingdom. With offices in both Phnom Penh and Sihanoukville, and specialist agents in each of these destinations, Seaps can show investment options and rentals across the nation.

Cambodia Real Estate Awards 2018

SEAPS Cambodia delivers great service to its clients which was displayed through strong testimonials and evidence to show our judging panel a clear ability to close deals and aggressively build and train a strong sales and rentals team in both Phnom Penh and Sihanoukville.

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: