641 អចលនទ្រព្យ

residential 163, វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
1
4
4
$1,217,000
residential , ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
4
3
$1,380,000
residential , ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
$158,000
residential , ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
2
2
$368,000
residential 278, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
$215,000
residential , ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
2
7
8
$7,000
residential 472, ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
3
3
3
$1,500
residential 60m, ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
6
7
$4,500
residential , ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
5
7
$25,000
residential 282, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
2
2
$1,300
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ

ភ្នាក់ងារ

Sale Agents

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

154 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Chief Executive Officer

3 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

1 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

42 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

17 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

30 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

23 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

27 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

9 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

18 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Consultant

3 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Associate Director

15 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

អំពី TownCity Real Estate Co.,Ltd

TownCity Real Estate Co., Ltd was established in early 2013 by young Cambodian entrepreneur Van Chanthorn, an MBA from Build Bright University. It is a fully licensed and professional real estate company recognized by the Ministry of Economy and Finance and is a member of the Cambodian Valuers and Estate Agents Association (CVEA) in the Kingdom of Cambodia.

Our CEO, Van Chanthorn (John), began his career in real estate in 2004. In 2013, he re-branded the business with the adoption of the name TownCity Real Estate and the incorporation of TownCity Real Estate Co, Ltd.

TownCity is led by​​ an experienced management team who have great management & leadership skill and strategic business management skill in designing strong corporate structure and governance to ensure that TownCitycan runs in a profitable and sustainable manner. Even TownCity is also called and known as one of the customer oriented-agencies in Cambodia, but our management still stays focused on customer satisfaction and care as per our great motto “Trust & Convenience”

In term of Estate Brokerage service, our agents have excellent customer service skill to provide our customers the broadest property information and choices in finding, renting, leasing and buying their property of dream with high respect and professionalism complying with our internal service slogan “right realtor, right property and right budget”.

Mission
1. Providing professional & reliable real estate services to our customers.
2. Functioning consultancy & intermediary roles in real estate solutions in accordance with the Code of Ethics with our customers.

Core Values
1. Customer Oriented
2. Trust
3. Professionalism
4. Convenience
5. Confidentiality
6. Integrity

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: