កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

1 Bedroom Apartment For Sale Bkk 2

បានរកឃើញ 19 អាផាតមេន សម្រាប់ Sale in BKK 2, Chamkarmon, and others

One bedroom condo for sale BKK 2

អាផាតមេន  
$60,000
1 1 44m2 14 N
ចំការមន, ភ្នំពេញ
This charming, compact, well-maintained and centrally located condo is now available to pur...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - One bedroom condo for sale BKK 2

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BKK2 | 1Bedrooms Apartment For Rent in | Boueng Keng Kang 2 | 290$

អាផាតមេន  
$290
1 1
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
BKK2 | 1Bedrooms Apartment For Rent in | Boueng Keng Kang 2 | 290$ – Price : 290$ / Month –...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BKK2 | 1Bedrooms Apartment For Rent in | Boueng Keng Kang 2 | 290$

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

អាផាតមេន  
$80,000
1 1
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន 1 បន្ទប...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BKK2 | 1 Bedroom Gorgeous Apartment For Rent In Boeng Keng Kang II | $500

អាផាតមេន  
$500
1 1
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This gorgeous apartment located in the BKK2 has 1 bedroom, 1 bathroom, natural light, a fla...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BKK2 | 1 Bedroom Gorgeous Apartment For Rent In Boeng Keng Kang II | $500

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BKK2 | 1 Bedroom Gorgeous Apartment For Rent In Boeng Keng Kang II | $800

អាផាតមេន  
$800
1 2
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This gorgeous apartment located in the BKK2 has 1 bedroom, 2 bathrooms, natural light, a fl...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BKK2 | 1 Bedroom Gorgeous Apartment For Rent In Boeng Keng Kang II | $800

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BKK2 | 1 Bedroom Apartment For Rent In Boeng Keng Kang II | $750

អាផាតមេន  
$750
1 1
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This apartment located in the BKK2 has 1 bedroom, 1 bathroom, natural light, a flat screen ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BKK2 | 1 Bedroom Apartment For Rent In Boeng Keng Kang II | $750

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BKK2 | 1 Bedroom Apartment For Rent In Boeng Keng Kang II | $750

អាផាតមេន  
$750
1 1
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This apartment located in the BKK2 has 1 bedroom, 1 bathroom, natural light, a flat screen ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BKK2 | 1 Bedroom Apartment For Rent In Boeng Keng Kang II | $750

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BKK2 |​ 1 Bedroom Apartment Rental In Boeng Keng Kang II | $750

អាផាតមេន  
$750
1 1
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This apartment located in the BKK2 has 1 bedroom, 1 bathroom, natural light, a flat screen ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BKK2 |​ 1 Bedroom Apartment Rental In Boeng Keng Kang II | $750

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BKK2 | 1 Bedroom Apartment Rental in Boeng Keng Kang II | $480

អាផាតមេន  
$480
1 1
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This nice apartment located in the BKK2 neighbourhood has 1 bedroom, 1 bathroom, natural li...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BKK2 | 1 Bedroom Apartment Rental in Boeng Keng Kang II | $480

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BKK2 | 1 Bedroom Apartment Rental in Boeng Keng Kang II | $750

អាផាតមេន  
$750
1 1
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This nice apartment located in the Boeng Keng Kang II neighbourhood has 1 bedroom, 1 bathro...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BKK2 | 1 Bedroom Apartment Rental in Boeng Keng Kang II | $750

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។