កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

3 Bedroom Serviced Apartment For Sale Bkk 1

បានរកឃើញ 41 អាផាតមេន សម្រាប់ Sale in BKK 1, Chamkarmon, and others

3 Bedroom Apartment For Sale - BKK1, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$420,000
3 3 165m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $420,000. . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Apartment For Sale - BKK1, Phnom Penh

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedrooms Condo Unit For Sale - BKK1,Phnom Penh

អាផាតមេន  
$712,656
3 3 196m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $712,656. . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedrooms Condo Unit For Sale - BKK1,Phnom Penh

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Luxurious three bedroom serviced apartments for rent BKK 1

អាផាតមេន  
$2,000
3 3 160m2 5 S
ចំការមន, ភ្នំពេញ
These luxurious three-bedroom serviced apartments for rent are conveniently located in BKK1...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Luxurious three bedroom serviced apartments for rent BKK 1

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Three bed ‘J City’ apartment

អាផាតមេន  
$2,100
3 4 110m2
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Three bed ‘J City’ apartment សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Three bed ‘J City’ apartment

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

អាផាតមេន  
$3,100
3 3
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន 3 បន្ទប...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

អាផាតមេន  
$380,000
3 3
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន 3 បន្ទប...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

អាផាតមេន  
$380,000
3 3
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន 3 បន្ទប...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

De Castle Royal | 3 Bedrooms Condo For Rent

អាផាតមេន  
$2,800
3
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
$16.9/sqm on Apt 10th Floor 1-2 year Lease term Multiple Parking
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - De Castle Royal | 3 Bedrooms Condo For Rent

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

De Castle Royal | Condominium 3 bedroom

អាផាតមេន  
$398,000
3 4
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
- Apt size $2,400/sqm on Apt 5th Floor Multiple Parking
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - De Castle Royal | Condominium 3 bedroom

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BKK1 | 3 Bedroom Beautiful Condo For Rent In Boeng Keng Kang I | $2,800

អាផាតមេន  
$2,800
3 3
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This condo located in the Beong Keng Kang I neighborhood has 3 bedrooms, 3 bathrooms, a fla...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BKK1 | 3 Bedroom Beautiful Condo For Rent In Boeng Keng Kang I | $2,800

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។