កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អចលនទ្រព្យសំរាប់លក់ ក្នុង Phsar Chas

បានរកឃើញ 138 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់ Sale in Phsar Chas, Daun Penh, and others

This 2 bedroom apartment for sale is located in Daun Penh, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$200,000
2 2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Thmei III, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $200,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - This 2 bedroom apartment for sale is located in Daun Penh, Phnom Penh

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121
None None
+855 96 9002 122
None None
+ 855969002121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

This 3 bedroom apartment for sale is located in Daun Penh, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$260,000/m2
3 3
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $260,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - This 3 bedroom apartment for sale is located in Daun Penh, Phnom Penh

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121
None None
+855 96 9002 122
None None
+ 855969002121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

SPACIOUS 2 BED APARTMENT WITH HUGE ROOF TERRACE

អាផាតមេន  
$140,000
2 3 130m2 4
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $140,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - SPACIOUS 2 BED APARTMENT WITH HUGE ROOF TERRACE

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

FIRST FLOOR RENOVATION PROJECT ON ST 110 FOR SALE

អាផាតមេន  
$90,000
1 1 104m2 1
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $90,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - FIRST FLOOR RENOVATION PROJECT ON ST 110 FOR SALE

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

RIVERSIDE RESTAURANT AND BAR FOR SALE AMAZING VIEWS

ផ្សេងៗ  
$18,100
1 111m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $18,100. . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - RIVERSIDE RESTAURANT AND BAR FOR SALE AMAZING VIEWS

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

STUNNING SPACIOUS 2 BEDROOM APARTMENT - FOR SALE

អាផាតមេន  
$110,000
2 3 118m2
e4, Street 19, ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $110,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - STUNNING SPACIOUS 2 BEDROOM APARTMENT - FOR SALE

e4, Street 19, ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

MUSIC BAR - FOR SALE - GREAT LOCATION

ផ្សេងៗ  
$45,000
1 3 65m2
53EO, Street 130, ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $45,000. . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - MUSIC BAR - FOR SALE - GREAT LOCATION

53EO, Street 130, ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 BED APARTMENT - FOR SALE - STREET 5

អាផាតមេន  
$59,000
1 1 64m2 3
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $59,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 BED APARTMENT - FOR SALE - STREET 5

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

FRENCH RESTAURANT + LIVING QUARTERS -LONG LEASE - FOR SALE

ផ្សេងៗ  
$107,000
3 600m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $107,000. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - FRENCH RESTAURANT + LIVING QUARTERS -LONG LEASE - FOR SALE

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Riverside Art Deco Duplex with Tonle Sap Views

អាផាតមេន  
$520,000 $3,291/m2
2 2 158m2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Riverside Art Deco Duplex Apartment with a nice upstairs terrace overlooking the Tonle Sap ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Riverside Art Deco Duplex with Tonle Sap Views

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។