កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ភោជនីយដ្ឋាន សំរាប់លក់ ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 10 ភោជនីយដ្ឋាន សម្រាប់ Sale in Siem Reap

Business for sale in siem reap

ភោជនីយដ្ឋាន  
$85,000 $85,000/m2
1 2 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
Food/Hospitality សម្រាប់ sale នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $85,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 71 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Business for sale in siem reap

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Sek Saran
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Business for saler Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន  
$6,500 $6,500/m2
2 2
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $6,500. . ...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Business for saler Restaurant

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Sek Saran
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Excellent Investment Opportunity in Prime Location

ភោជនីយដ្ឋាន  
$1,650,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
Excellent Investment Opportunity in Prime Location សម្រាប់ នៅ Siem Reap,...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Excellent Investment Opportunity in Prime Location

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Ross Wheble
+855 23 966 878

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Business for Sale in Siem Reap (Restaurant)

ភោជនីយដ្ឋាន  
$100,000 $1/m2
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
Food/Hospitality សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $100,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Business for Sale in Siem Reap (Restaurant)

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+855 (0)78 904 408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Business for Sale (Restaurant/Bar) in Siem Reap

ភោជនីយដ្ឋាន  
$51,000 $1/m2
3
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
Food/Hospitality សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $51,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Business for Sale (Restaurant/Bar) in Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+855 (0)78 904 408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant for sale

ភោជនីយដ្ឋាន  
$45,000
6
road 6, ពួក, ពួក, សៀមរាប
Food/Hospitality សម្រាប់ sale នៅ Puok, Puok, Siem Reap ជាមួយ $45,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant for sale

road 6, ពួក, ពួក, សៀមរាប

KK Real Estate
+85585444650

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Opened in 2004, Luxurious Garden Restaurant & Bar has become one of Siem Reap for sale,

ភោជនីយដ្ឋាន  
$275,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $275,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Opened in 2004, Luxurious Garden Restaurant & Bar has become one of Siem Reap for sale,

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

pened in 2004, Luxurious Garden Restaurant & Bar has become one of Siem Reap

ភោជនីយដ្ឋាន  
$275,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $275,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - pened in 2004, Luxurious Garden Restaurant & Bar has become one of Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant and Bar for sale in Siem Reap, leasehold

ភោជនីយដ្ឋាន  
$96,500
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
Restaurant and Bar for sale in Siem Reap, leasehold សម្រាប់ នៅ Siem R...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant and Bar for sale in Siem Reap, leasehold

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant and Bar for sale in Siem Reap, leasehold

ភោជនីយដ្ឋាន  
$96,500
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
Restaurant and Bar for sale in Siem Reap, leasehold សម្រាប់ នៅ Siem Reap, Siem Reap ក្នុងតម្លៃ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant and Bar for sale in Siem Reap, leasehold

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។