កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះល្វែង សំរាប់ជួល ក្នុង Bkk 1

បានរកឃើញ 11 ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ Rent in BKK 1, Chamkarmon, and others

1 Bedroom Townhouse For Rent In Boeng Keng kang I

ផ្ទះល្វែង  
$500
1 1 64m2
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Townhouse For Rent In Boeng Keng kang I

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

1 Bedroom Townhouse For Rent In Boeng Keng Kang I

ផ្ទះល្វែង  
$300
1 1 60m2
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Townhouse For Rent In Boeng Keng Kang I

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Flat house for rent, Rental price: $5000 per month (negotiated)

ផ្ទះល្វែង  
$5,000 $5,000/m2
10 12
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat house for rent, Rental price: $5000 per month (negotiated)

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

2 Bedroom Townhouse For Rent In Boeng Keng Kang I

ផ្ទះល្វែង  
$800
2 2 144m2
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ....
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Townhouse For Rent In Boeng Keng Kang I

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Ground floor flat house For Rent, Land size: 8m x 17m, Rental price: $3000 per month

ផ្ទះល្វែង  
$3,000 $3,000/m2
3 3
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Ground floor flat house For Rent, Land size: 8m x 17m, Rental price: $3000 per month

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Flat for rent on Monivong Blvd Rental price: $13000/month House size: 12m x 20m

ផ្ទះល្វែង  
$13,000 $13,000/m2
16 15
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat for rent on Monivong Blvd Rental price: $13000/month House size: 12m x 20m

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

3 flat house for rent, Size: 12m x 20m Rental price: $12000 per month (negotiated)

ផ្ទះល្វែង  
$12,000 $12,000/m2
7 6
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 flat house for rent, Size: 12m x 20m Rental price: $12000 per month (negotiated)

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Flat in BKK 1 for Rent

ផ្ទះល្វែង  
$1,300
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ....
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat in BKK 1 for Rent

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Two flat house for rent located on Monivong Blvd Rental price: $4000 per month Land size: 9m x 18m

ផ្ទះល្វែង  
$4,000 $4,000/m2
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Two flat house for rent located on Monivong Blvd Rental price: $4000 per month Land size: 9m x 18m

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Business Flat For Rent On Main, Chamkamorn ( BKK )Rental Price: US$ 2,100/month Land Size: 4m x 25m

ផ្ទះល្វែង  
$2,100 $2,100/m2
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 5 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Business Flat For Rent On Main, Chamkamorn ( BKK )Rental Price: US$ 2,100/month Land Size: 4m x 25m

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី