កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សេវាកម្មអាផាតមេន សំរាប់ជួល ក្នុង Toul Tum Poung 1

បានរកឃើញ 202 សេវាកម្មអាផាតមេន សម្រាប់ Rent in Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, and others

Serviced Apartment for Rent in Toul Tum Poung

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$950
2 2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Serviced Apartment for Rent in Toul Tum Poung

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Knight Frank
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 bedroom Apartment For Rent In Toul Tom Pong

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$620
1 1
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 bedroom Apartment For Rent In Toul Tom Pong

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Knight Frank
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 bedroom Apartment For Rent In Toul Tom Pong

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,000
2 2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedroom Apartment For Rent In Toul Tom Pong

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Knight Frank
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Spacious Modern 1-Bedroom Apartment Near the Russian Market

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$800
1 1
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Recently Completed Serviced Apartment located close to everything you could possibly need. ...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Spacious Modern 1-Bedroom Apartment Near the Russian Market

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Spacious Modern 2-Bedroom Apartment Near the Russian Market

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,100
2 2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Recently Completed Serviced Apartment located close to everything you could possibly need. ...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Spacious Modern 2-Bedroom Apartment Near the Russian Market

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Serviced Apartment for rent in Toul Tum Pong

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$700
1 1
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Serviced Apartment for rent in Toul Tum Pong សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ក្នុ...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Serviced Apartment for rent in Toul Tum Pong

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Sleek 1-Bedroom Apartment in Toul Toumpung

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$800
1 1
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Serviced Apartment for rent in Toul Tum Pong សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ក្នុ...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Sleek 1-Bedroom Apartment in Toul Toumpung

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Sleek 2-Bedroom Apartment in Toul Toumpung

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,200
2 2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Serviced Apartment for rent in Toul Tum Pong សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ក្នុ...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Sleek 2-Bedroom Apartment in Toul Toumpung

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Sleek 3-Bedroom Apartment in Toul Toumpung

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,500
3 3
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Serviced Apartment for rent in Toul Tum Pong សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ក្នុ...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Sleek 3-Bedroom Apartment in Toul Toumpung

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1bedroom Western Design for rent

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$420
1 1 6
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ServicedApartment សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1bedroom Western Design for rent

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

លក្ខិណា
+855977775929

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។