កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះលក់ទំនិញ សំរាប់ជួល ក្នុង Daun Penh

បានរកឃើញ 38 ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ Rent in Daun Penh, Phnom Penh

GROUND FLOOR - SHOPHOUSE UNIT - FOR RENT - RIVERSIDE

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$2,000
1 1 92m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - GROUND FLOOR - SHOPHOUSE UNIT - FOR RENT - RIVERSIDE

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Corner House for Rent Monivong Blvd

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$7,000
5 330m2
Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ rent នៅ Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Corner House for Rent Monivong Blvd

Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Century 21 Regent Realty
+85599555668

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Corner Shophouse for Rent BKK Area

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$7,000
500m2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ rent នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Corner Shophouse for Rent BKK Area

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Edwin 21
+85595333628

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Corner House for Rent Monivong Blvd

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$7,000
330m2
Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ rent នៅ Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Corner House for Rent Monivong Blvd

Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Edwin 21
+85595333628

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Best Shophouse for Rent on Monivong Blvd

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$5,500
144m2
Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ rent នៅ Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Best Shophouse for Rent on Monivong Blvd

Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Edwin 21
+85595333628

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Shop House For Rent At One Park

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$5,400
10 10 370m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ rent នៅ Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shop House For Rent At One Park

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Fortuna
+855-0235381999

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Shop along Riverside For Rent

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$2,500
Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shop along Riverside For Rent

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Shophouse For Rent

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$14,000
Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
CommercialShophouse សម្រាប់ rent នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shophouse For Rent

Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh

Ivy Huang 黃小姐 (中/英 Eng)
070521199

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

5 BR Riverside shop house for rent $2000

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$2,000
5 5 300m2 3 S
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
This a good opportunity for a business wishing to relocate to Riverside. It is a large shop...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 5 BR Riverside shop house for rent $2000

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

RIVER FRONT SHOP HOUSE FOR LEASE

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$3,500
1 288m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - RIVER FRONT SHOP HOUSE FOR LEASE

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

Please login to the website to submit the Home Finder request.
ចូលក្នុងគណនី