+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 902
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ វត្តភ្នំ
អាផាតមិន
$600 per week
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 16 ម៉ោង មុនRentex Property Services
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ចតុមុខ
អាផាតមិន
$1,200 per week
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ថ្ងៃ មុនRentex Property Services